12 September 2015

Sanskrit Translation of Phrase for Tattoo of Rae Toledo

STRENGTH FOR HARPER [haar-per-female] = बलं हार्परबालायै

Haven [Hay-ven] = हेव्हेन

0 Comments: