12 March 2011

English to Sanskrit Tattoos Mantra Translation for Anita Dhillon

ADI-SHAKTIH, ADI-SHAKTIH, ADI-SHAKTIH, NAMO NAMAH
=
आदिशक्तिः आदिशक्तिः आदिशक्तिः नमो नमः

SARWA-SHAKTIH, SARWA-SHAKTIH, SARWA-SHAKTIH, NAMO NAMAH
=
सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः नमो नमः

PRATHAMA-BHAGAWATEE, PRATHAMA-BHAGAWATEE, PRATHAMA-BHAGAWATEE, NAMO NAMAH
=
प्रथमभगवती प्रथमभगवती प्रथमभगवती नमो नमः

KUNDALINEE, MATA-SHAKTIH, MATA-SHAKTIH, NAMO NAMAH
=
कुंडलिनी माताशक्तिः माताशक्तिः नमो नमः

0 Comments: